Att utvecklas till högre medvetandenivåer i praktiken (våren 2014)

Finns det problem som du inte riktigt kan lösa från din nuvarande medvetandenivå? Anar du att det finns potential för att radikalt förbättra din livskvalitet? Är det otydligt hur denna potential kan förverkligas? Som tur är så finns det en relativt okänd dimension av utveckling som just nu håller på att öppnas upp för dig. Sannolikt är just detta nyckeln som du har letat efter.

De högre nivåerna av mänsklig utveckling är relativt okända trots att det finns gott om forskning som visar på deras existens och beskriver deras karaktär. Mycket av det som du upplever som problematiskt med din tillvaro idag är sannolikt ett resultat av att din nuvarande utvecklingsnivå inte matchar din livssituation. Det enda sättet att på ett grundligt vis lösa detta dilemma är att röra dig vidare till nästa nivå av utveckling. Lyckligtvis finns det kunskaper och verktyg som hjälper dig att göra detta. Det är dessa kunskaper och verktyg som denna kurs har ambitionen att förmedla.

Klicka här för att anmäla dig till kursen

Den här kursen kommer att hjälpa dig att identifiera din nuvarande utvecklingsnivå och ge en tydlig bild av vart du är på väg. Praktiska verktyg som hjälper dig att röra dig från din nuvarande nivå till nästa kommer att läras ut. Teoretiska föreläsningar kommer att varvas med mer upplevelsebaserade övningar. Mellan varje tillfälle kommer du att få uppgifter som hjälper dig att integrera lärandet in i ditt dagliga liv och att effektivt röra dig till nästa nivå av utveckling.

Innehållet i kursen är baserat på några av de mest rigoröst vetenskapligt grundade modellerna för vuxenutveckling, Kegans medvetandenivåer och Cook-Greuters postautonoma nivåer av egoutveckling.

Kursen leds av Pauli Saari som har utforskat en mångfald av perspektiv och metoder inom andlighet och personlig utveckling under närmare 20 års tid. Meditation har varit en central del av hans utövande och fem år av sitt liv har han levt och praktiserat på ett zenbuddhistiskt kloster.

Pauli har högskoleutbildning i psykologisk coachning och kandidatexamen i kognitiv neurovetenskap. Han är inspirerad av och fördjupar sig i integral teori och integral praktik och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet med hjärtligt engagemang.

Tid:               Tisdagar kl 18.30 – 21.00

Datum:         Fem kurstillfällen: 1/4, 8/4, 22/4, 29/4, 6/5

Plats:            Bagarmossen, Rusthållarvägen 121, 3 min från t-banan

750 kr för hela kursen, betalas vid första kurstillfället.

Det går bra att komma på första kurstillfället och sedan bestämma dig för om du vill fortsätta.

Om du vill delta på enstaka kurstillfällen så är priset 180 kr per tillfälle.

Anmälan och frågor: Klicka här eller ring 0739137864.

Varmt välkommen till en spännande och utvecklande kurs!

Pauli som kursledare – feedback från kursdeltagare:

Pauli…

… är inspirerande och mycket trovärdig. Jag upplever att han leder kursen utifrån sin erfarenhetsmässiga kunskap, alltså att han har integrerat det som han förmedlar. Detta bidrar också till att jag dras med till en djupare nivå av medvetenhet.

… är en varm, kunnig, inkännande och ambitiös kursledare.

… har en förmåga att sätta i gång en process och visa vägar. Många andliga ledare har en ”guru” attityd som jag ibland har haft svårt för, det har inte Pauli, utan vi själva måste göra jobbet. Jag fortsätter gärna, det känns tryggt.

… har en förmåga att dra med sig människor till högre nivåer av medvetenhet.

… har erfarenhet och är kunnig och samtidigt ödmjuk, vänlig och kärleksfull.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s